Buteyko Klinikken Danmark

Behandling med Buteyko terapi

Buteyko terapi er specielt effektivt til behandling af -

astma, allergi, snorken, søvnapnø, fibromyalgi, udbrændthed og

træthed, for højt blodtryk eller kolesterol, enuresis, børn med

forkert tandstilling - (undgår bøjle) og meget mere ...

 

Dit åndedræt kan optimere din livskvalitet ...

Buteyko åndedrætsmetode - Nøglen til et bedre helbred

"Buteyko har ret - Buteyko Terapi virker" - Citat Læge og Sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen

Hvad er Buteyko åndedrætsmetode

 

Metoden stammer fra Rusland eller rettere det tidligere Sovjetunionen, hvor læge og professor i fysiologi Konstantin Buteyko (1923-2003) blev opmærksom på vejrtrækningens betydning for helbredet.

 

Han led selv af stærkt forhøjet blodtryk og eksperimenterede i starten med sig selv. Ved at dæmpe sin vejrtrækning faldt blodtrykket hurtigt til det normale. I 1950’erne forskede han intenst i sin opdagelse og efterprøvede den på talrige patienter, men ved sin endelige præsentation af resultaterne i 1960 blev han mødt med skepsis af kolleger og offentlige myndigheder.

 

Endelig anerkendelse

Først over 20 år senere – i 1983 – anerkendte USSR Komitéen for Opfindelser og Ny Viden Buteykos indsats og resultater. I 1990 besøgte en australier med angina pectoris et russisk hospital for at få Buteyko-behandling, og i taknemmelighed over resultatet sponsorerede han to russiske terapeuters rejse til Australien for at afholde kurser. Med det resultat at metoden vandt stort frem ”Down under”, i New Zealand og England, og siden har den bredt sig til den øvrige verden.

 

En større klinisk undersøgelse af Buteyko metoden iværksat af den australske Astma Forening på Mater Hospital i Brisbane i 1994 påviste, at astmatikere kunne reducere indtagelse af luftvejs-udvidende medicin med 90%, og forebyggende medicin med 30%.

 

I Rusland er Buteykos åndedrætsmetode i dag en bredt anerkendt behandlingsmetode af en række luftvejslidelser og livsstilssygdomme, og den er således en af de få holistiske behandlingsformer, der er udsprunget af lægevidenskabelig forskning. Ifølge en nylig russisk undersøgelse blev det fastslået, at vellykket medicinsk behandling af astma kræver minimum et år, hvorimod sygdommen kan lindres markant efter 2-8 ugers Buteykotræning.

 

Buteyko metoden har til hensigt at udrydde den uvane, mange mennesker har med at hyperventilere, det vil sige trække vejret meget mere end nødvendigt.

 

Når vi hyperventilerer sænkes indholdet af kuldioxid CO2 i blodet, som er af afgørende betydning for helbred og velbefindende. Normalt betragtes CO2 som et skadeligt affaldsprodukt, men det har helt essentielle funktioner i kroppens biokemiske processer. Når vi hyperventilerer, sænkes koncentrationen af CO2 til et alt for lavt niveau med følgende skadelige virkninger:

 

  • Kroppens indre glatmuskulatur indsnævres -

det gælder bl.a. bronchierne og urinvejene

 

  • Udveksling af ilt og CO2 i væv og lunger  påvirkes negativt,  idet det er helt afgørende, at blodet har tilstrækkeligt CO2, der hæmmer binding af ilt til blodets røde farvestof (hæmoglobin) Dette kendes som ”Bohrs Effekt” efter den danske fysiolog Christian Bohr (1855-1911)

 

  • Nervecellerne geares til et stressniveau og dermed uhen-sigtsmæssigt hurtigt  åndedræt.

 

Buteyko åndedrætsmetode dæmper den ofte ubevidste hyperventilering, som forrykker den kemiske balance i kroppen. Niveauet af CO2 i blodet øges, glatmuskulaturen afslappes, og iltoptagelsen i vævene forbedres.

© Karin Maria Svendsen | Ternemosen 68 - 2670 Greve | Telefon 4075 3322

     Sydbank 6819 0001003836  |   CVR 3095 5528